§ 29 Tegningsret - § 30 Administration

 

A/B Holtehus

§ 29 Tegningsret

 

(29.1) Foreningen tegnes af formanden og et andet bestyrelsesmedlem i forening.

 

§ 30 Administration

 

(30.1) Bestyrelsen kan vælge en professionel ejendomsadministrator, som har tegnet ansvarsforsikring svarende til den forsikring, der er gældende for advokater, eller en advokat til at forestå ejendommens almindelige og juridiske forvaltning. Bestyrelsen kan til enhver tid afsætte administrator. Bestyrelsen træffer nærmere aftale med administrator om hans opgaver og beføjelser.