§ 10 Fremleje

 

A/B Holtehus

 

§ 10 Fremleje

 

(10.1) En andelshaver må hverken helt eller delvis overlade brugen af boligen til andre end medlemmer af sin husstand, medmindre han er berettiget dertil efter stk. 2 og stk. 3.

 

(10.2) En andelshaver, der har beboet sin lejlighed i minimum 12 måneder, kan fremleje hele sin lejlighed til en af bestyrelsen godkendt fremlejetager i højst 1 år.

 

Fremleje udover dette tidspunkt – dog maksimalt 2 år – kan kun ske med bestyrelsens skriftlige tilladelse, og kun hvis andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende.

 

Bestyrelsen skal godkende betingelserne for fremlejemålet, og andelshaveren skal senest 14 dage før fremlejemålets ikrafttræden forelægge fremlejekontrakten til bestyrelsens godkendelse.

 

Fremlejeretten i henhold til 1. pkt. kan kun benyttes én gang, ligesom der for så vidt angår fremleje efter 2. pkt. skal være minimum 6 måneder imellem hver fremlejeperiode.

 

Kontaktoplysninger på fremlejer og fremlejetager, og evt. midlertidig adresse, samt dokumentation for udlandsophold, udstationering eller lign. skal forelægges bestyrelsen og administrationen

 

(10.3) Fremleje eller lån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen på de af den fastsatte betingelser.