Generalforsamling


A/B HoltehusGeneralforsamling


(Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed)


Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 5 måneder efter årsregnskabets afslutning med 14 dages skriftligt varsel til medlemmerne.

Læs mere om generalforsamling i vedtægternes § 22.