Generalforsamling

 

A/B Holtehus

 

 

Generalforsamling

 

(Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed)

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 5 måneder efter årsregnskabets afslutning med 14 dages skriftligt varsel til medlemmerne.

Læs mere om generalforsamling i vedtægternes § 22.

 

 

Referat fra ordinær generalforsamling d xx xx xx

 

Referatet fra ordinær generalforsamling d. 22.11.2016

 

Referatet fra ekstraordinær generalforsamling d. 20.04.2016

 

Referatet fra ordinær generalforsamling d. 30.11.2015

 

Referatet fra ordinær generalforsamling d. 21.10.2014

 

Referatet fra ordinær generalforsamling d. 21.10.2013

 

Referatet fra ordinær generalforsamling d. 9.10.2012

 

Referatet fra ekstraordinær generalforsamling d. 19.03.2012

 

Referatet fra ordinær generalforsamling d. 1.11.2011

 

Referatet fra ordinær generalforsamling d. 6.12.2010

 

Referatet fra ekstraordinær generalforsamling d. 18.01.2010

 

Referatet fra ordinær generalforsamling d. 16.11.2009

 

Referatet fra ordinær generalforsamling d. 15.12.2008

 

Referatet fra ordinær generalforsamling d. 15.11.2007

 

Referatet fra ordinær generalforsamling d. 7.11.2006

 

Referatet fra ordinær generalforsamling d. 19.12.2005.

 

Referatet fra ordinær generalforsamling d. 22.11.2004.

 

Referatet fra ekstraordinær generalforsamling d. 10.05.2004.

 

Referatet fra ordinær generalforsamling d. 10.11.2003