§ 12 Overdragelse

§ 12 Overdragelse


(12.1) Ønsker en andelshaver at fraflytte sin bolig, er han/hun berettiget til at overdrage sin andel efter reglerne i § 12.2 til en anden, der bebor eller samtidig med overdragelsen flytter ind i boligen. Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver, men nægtes godkendelse, skal en skriftlig begrundelse gives senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget skriftlig meddelelse om, hvem der indstilles.


(12.2) Fortrinsret til at overtage andel og bolig skal gives i nedenstående rækkefølge:


A) Den, der indstilles af andelshaveren.


B) Andre andelshavere, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen, således at den, der først er indtegnet på ventelisten, går forud for de senere indtegnede. Indstillingsretten gælder både bytning af bolig, således at andelshaveren, der er indtegnet på venteliste, frigiver sin bolig, og til sammenlægning af maksimalt 2 andele i foreningen. Ved sammenlægning forudsættes det, at de relevante myndigheder giver tilladelse til sammenlægningen.


Opnås tilladelse til sammenlægning ikke eller udnyttes retten ikke, skal lejligheden overdrages på ny, rækkefølgen ved en sådan overdragelse vil være:

1. Andre andelshavere indtegnet på en intern venteliste, jf. B.

2. Andre personer indtegnet på en ekstern venteliste, jf. C.

3. Andre personer efter bestyrelsens beslutning.


C) Andre personer, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen. Den, der først er indtegnet på ventelisten, går forud for de senere indtegnede. Bestyrelsen kan fastsætte, at de indtegnede én gang årligt skal bekræfte deres ønske om at stå på ventelisten, idet de ellers kan slettes.