§ 34 Opløsning

§ 34 Opløsning


(34.1) Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen.


(34.2) Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden, deles den resterende formue mellem de til den tid værende andelshavere i forhold til deres andels størrelse.


Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 9. december 1996, med senere ændringer den 10. november 2003 og 19. december 2005 med efterfølgende skriftlig afstemning på foreningens ekstraordinær generalforsamling 18 Januar 2010, og på foreningens ekstraordinær generalforsamling den. 19 Marts 2012.