Køb og salg
Salg/køb


Når du ønsker at udtræde af foreningen,

skal du skriftligt opsige dit medlemskab.

Ved overdragelsen holdes et obligatorisk møde med bestyrelsen.

Du er selv ansvarlig for, at både du og sælger kan møde på denne dag.


Ved din opsigelse skal du selv udarbejde og aflevere en opstilling over andelsværdien, forbedringer og evt. løsøre.

Opstillingen afleveres til bestyrelsesformanden. Overdragelsen kan ikke gøres betinget af, at køber skal overtage løsøre.


Se vedtægternes § 13 om overdragelssummen.Se afskrivningskurven i % efter ABF kurven.


Formanden kan kontaktes, hvis du er i tvivl om, hvordan de forskellige forbedringer afskrives.


Grundlaget for for beregningen vil altid være installationstidspunktet og den oprindelige pris. Gem dine kvitteringer, det gør arbejdet lettere. Kvitteringer skal som hovedregel foreligge, når du vil have penge for forbedringer ved salg.


Hvis du er i tvivl hjælper formanden gerne.